שני 0507-536736

אירועים עם סלון אוכל
פשוט תתקשרו אלינו,
נחלום ביחד,
ונבצע באופן המושלם!
רעות 054-4278780
שני 050-7536736